รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล รหัสไปรษณีย์ 67250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA PHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
255 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 564 020
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล รหัสไปรษณีย์ 67250
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ท่าพล รหัสไปรษณีย์ 67250
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67250 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,