รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAM NAO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
70/2 หมู่ 4 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 779 023
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67260 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์