รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAO KHO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
68 หมู่ 1 ถนนสะเดาะพง-แคมป์สน ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 728 071
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67270 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์