รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA RUA PHRA THAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 561 689
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71130 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71130 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี หมู่ 3, 6
71130 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี