รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHANOM THUAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
151 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 579 141
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71140 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
71140 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
71140 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
71140 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
71140 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
71140 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
71140 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี