รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAI YOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
103/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 591 010
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71150 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
71150 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี