รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BO PHLOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
999 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 581 226
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71160 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
71160 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
71160 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
71160 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี