รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ รหัสไปรษณีย์ 71180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THONG PHA PHUM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
270 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 599 117
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ รหัสไปรษณีย์ 71180
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ทองผาภูมิ รหัสไปรษณีย์ 71180
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71180 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71180 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71180 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71180 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71180 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71180 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71180 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี