รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT YA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
280 หมู่ 1 ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 589 248
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71190 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71190 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71190 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71190 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี