รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAO KHWAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
340/1 หมู่ 1 ถนนเลาขวัญ-สระกระโจม ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 576113
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71210 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
71210 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
71210 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
71210 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
71210 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
71210 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
71210 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี