รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SANGKHLA BURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
147/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 595 115
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71240 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี
71240 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี
71240 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี