รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน รหัสไปรษณีย์ 71250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA KRADAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
452 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 574 208
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน รหัสไปรษณีย์ 71250
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ท่ากระดาน รหัสไปรษณีย์ 71250
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71250 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี