รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DAN MAKHAM TIA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
405/1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 642 093
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71260 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
71260 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
71260 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
71260 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี