รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG LEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
158/1 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 391 122
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73130 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
73130 ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73130 ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73130 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
73130 นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73130 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
73130 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
73130 บางปลา บางเลน นครปฐม
73130 บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 บางระกำ บางเลน นครปฐม
73130 บางเลน บางเลน นครปฐม
73130 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 ลำพญา บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 13 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,และตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม