รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KAMPHAENG SAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
389 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 351 345
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73140 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม
73140 ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม
73140 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 ทุ่งบัว กำแพงแสน นครปฐม
73140 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
73140 รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม
73140 วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม
73140 สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม หมู่ 2, 6-10, 12-13, 15, 17-21, 24
73140 หนองกระทุ่ม กำแพงแสน นครปฐม
73140 ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม