รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DON TUM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
184 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 381 112
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73150 ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73150 ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
73150 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม
73150 ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม
73150 ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
73150 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
73150 ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม
73150 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม,และตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม