รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHUTTHAMONTHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
19/19 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 441 9503
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 19.00
อังคาร 08.30 - 19.00
พุธ 08.30 - 19.00
พฤหัสบดี 08.30 - 19.00
ศุกร์ 08.30 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 15.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73170 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73170 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม
73170 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,และตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม