รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG LUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
19 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 399 068
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73190 บางหลวง บางเลน นครปฐม
73190 หินมูล บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,และตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม