รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KRATHUM LOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
42/2 หมู่ 6 ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 429 2900
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 18.00
อังคาร 08.30 - 18.00
พุธ 08.30 - 18.00
พฤหัสบดี 08.30 - 18.00
ศุกร์ 08.30 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73220 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 ตำบล ได้แก่ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,