รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THUNG YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
30 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 489 176
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
80240 โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 สินปุน เขาพนม กระบี่
80240 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,และตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช