รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KRABI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
190 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 611 050 , 075 611 947
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 08.00 - 15.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81000 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
81000 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
81000 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81000 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
81000 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
81000 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81000 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81000 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่,และตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่