รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก รหัสไปรษณีย์ 81110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
AO LUEK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
14/9 หมู่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 681 344, 075 682 091
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก รหัสไปรษณีย์ 81110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์อ่าวลึก รหัสไปรษณีย์ 81110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81110 เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
81110 คลองยา อ่าวลึก กระบี่
81110 คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
81110 นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
81110 บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
81110 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
81110 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
81110 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
81110 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่,และตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่