รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAO PHANOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
209 หมู่ 5 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 689 196
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 18.00
อังคาร 08.30 - 18.00
พุธ 08.30 - 18.00
พฤหัสบดี 08.30 - 18.00
ศุกร์ 08.30 - 18.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81140 เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81140 หน้าเขา เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่,ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่,ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่,และตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่