รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KO LANTA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
458 - 458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 697 068
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81150 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
81150 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
81150 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่,ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่,และตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่