รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PLAI PHRAYA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
58/5 หมู่ 1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 687 121
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81160 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่,ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่,ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่,และตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่