รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG PHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
380 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 641 030, 075 641 280
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์คลองพน รหัสไปรษณีย์ 81170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81170 คลองพน คลองท่อม กระบี่
81170 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองพน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,และตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่