รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KANCHANABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 248 090
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71000 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี หมู่ 1-2
71000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
71000 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี