รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHANU WORALAKSABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
14/1 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 779 249
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62130 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร