รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG KHLUNG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
482 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 781 509
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62120 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 13 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร