รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG THOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 640 342
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 08.00 - 17.00
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 08.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81120 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81120 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
81120 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
81120 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
81120 เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81120 ดินแดง ลำทับ กระบี่
81120 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
81120 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
81120 ลำทับ ลำทับ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่,ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่,ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่,และตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่