รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG LAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
363/13 หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 735 048
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62180 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
62180 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
62180 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
62180 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร