รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHUM PHAE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
680 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 311 022
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40130 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
40130 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
40130 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น