รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DAN MAKHAM TIA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
405/1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 642 093
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71260 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
71260 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
71260 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
71260 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี