รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THUNG SAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ :
055 732 025
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62190 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร,ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร,และตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร