รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน รหัสไปรษณีย์ 71250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA KRADAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
452 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 574 208
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71250 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
71250 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี