รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA MAKA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
56/8 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 541 070
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71120 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
71120 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี