รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA MUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4/2 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 611 080
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
71110 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี หมู่ 3-5
71110 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี หมู่ 1-2, 4-5, 7-9
71110 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี