รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี รหัสไปรษณีย์ 12110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THANYABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
137 หมู่ 2 ปากคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 577 1786, 02 577 2907
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 20.00
อังคาร 08.30 - 20.00
พุธ 08.30 - 20.00
พฤหัสบดี 08.30 - 20.00
ศุกร์ 08.30 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12110 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
12110 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ธัญบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,และตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี