รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAKHON CHAI SI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
136/20 หมู่ 1 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 331 479
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73120 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
73120 โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
73120 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
73120 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
73120 ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
73120 ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
73120 ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73120 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
73120 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
73120 พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
73120 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
73120 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
73120 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
73120 วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
73120 ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
73120 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
73120 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73120 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73120 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 24 ตำบล ได้แก่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,และตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม