รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAKHON PATHOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
14 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 242 356, 034 251 986
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 15.00
อาทิตย์ 09.00 - 15.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 15.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73000 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 25 ตำบล ได้แก่ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม,และตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม