รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NA CHALIANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
132 หมู่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 789 361
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67220 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์