รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง รหัสไปรษณีย์ 40140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAM PHONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
303 หมู่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 431 039
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40140 ทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น
40140 ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น หมู่ 1, 9-12, 14, 17
40140 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
40140 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
40140 บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น
40140 พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น
40140 หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น