รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAM NAO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
70/2 หมู่ 4 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 779 023
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67260 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์