รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย รหัสไปรษณีย์ 11130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG KRUAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
135 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 447 0269, 02 447 5178, 02 447 5631, 02 447 5722
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 19.00
อังคาร 08.00 - 19.00
พุธ 08.00 - 19.00
พฤหัสบดี 08.00 - 19.00
ศุกร์ 08.00 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11130 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
11130 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
11130 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
11130 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
11130 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
11130 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
11130 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
11130 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี
11130 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,และตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี