รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BO THONG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
140 หมู่ 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 211 285
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20270 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
20270 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,และตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี