รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN NA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
28/4 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ :
037 381 935
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
26110 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 ทองหลาง บ้านนา นครนายก
26110 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
26110 บ้านนา บ้านนา นครนายก
26110 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
26110 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
26110 ป่าขะ บ้านนา นครนายก
26110 พิกุลออก บ้านนา นครนายก
26110 ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
26110 อาษา บ้านนา นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก,และตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก