รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BAN BUENG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
331 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 443 689
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20170 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
20170 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,และตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี