รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PLAI PHRAYA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
58/5 หมู่ 1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
075 687 121
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81160 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81160 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่,ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่,ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่,และตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่