รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PAK PHLI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
307 หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ :
037 399 633
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
26130 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26130 โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
26130 นาหินลาด ปากพลี นครนายก
26130 ปากพลี ปากพลี นครนายก
26130 หนองแสง ปากพลี นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,และตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก