รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHANAT NIKHOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
19 ถนนวัดโรมันคาธอลิค ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 461 004
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20140 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7, 12-13
20140 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 1-3, 7-9
20140 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
20140 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 20 ตำบล ได้แก่ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,และตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี